• آیین- در سال‌های گذشته موارد زیادی از حملات هکری با بر جای گذاشتن هزینه‌های بالا علیه شرکت‌های بزرگی مانند تارگ ، هوم دیپو و آرامکو صورت گرفته‌اند اما شرکت‌های کوچک‌تر نیز با این نوع از خطرات مواجه هستند زیرا تقریباً در تمام معاملات به نوعی از فناوری اطلاعات (IT) استفاده می‌کنند مثلاً جهت برقراری ارتباط...

  • آیین - رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به شاخص هاي مهم نظام نوين نظارت بر شركت هاي بيمه بازرگاني، هدف اصلي نظارت در صنعت بيمه را حمايت از حقوق بيمه گذاران و تضمين ثبات بلندمدت سيستم بيمه اي دانست و گفت: نهاد ناظر بايد براي تقويت وظايف نظارتي به صورت

  • آیین - جايگاه مهم صنعت بيمه در اقتصاد كشور، ضرورت افزايش سهم بخش خصوصي و تامين امنيت سرمايه گذاري را يادآوري مي كند.

آیین- دو تن از نمايندگان مجلس بر اساس راي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در شوراي عالي بيمه انتخاب شدند.


ادامه مطلب ...

آیین- دو تن از نمايندگان مجلس بر اساس راي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در شوراي عالي بيمه انتخاب شدند.


ادامه مطلب ...

طي نامه اي از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي؛ نمايندگان منتخب مجلس براي عضويت در شوراي عالي...

۱۸/مرداد/۱۳۹۵ ۹:۵۷

طي نامه اي از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي؛ نمايندگان منتخب مجلس براي عضويت در شوراي عالي...

۱۸/مرداد/۱۳۹۵ ۹:۵۶

آخرین اخبار

اخبار حرفه ای

گزارشات تصویری